FM i digitalne komunikacije na UKT opsezima

Savez radio-amatera Srbije je formirao FM-digital radnu grupu kao telo koje postoji u okviru UKT komisije, a bavi se specijalizovano FM i digitalnim komunikacijama na UKT opsezima. Članstvo je volontersko.

Delokrug delatnosti:

- planiranje i koordinacija VHF i UHF magistralne repetitorske mreže;

- koordinacija lokalnih repetitora;

- planiranje i koordinacija digitalnih repetitora;

- planiranje i koordinacija APRS čvorova;

- vođenje registra magistralnih i lokalnih repetitora;

- davanje mišljenja o zahtevima za izdavanje dozvola za postavljanje repetitora;

- predupređivanje i rešavanje problema smetnji;

- predlaganje izmena postojećih propisa u skladu sa potrebama radio-amatera.

Članovi FM-digital radne grupe su: YT1AW Zoran Milosavljević - YT1PRM Milan Radovanović - YT3E Miodrag Petrović - YT7RR Jon Paušer - YT9TP Predrag Supurović - YU1DZ Abud Džandžanović - 
YU1EW Zoran Mladenović - YU1PCD Đorđe Timotijević - YU1SS Aleksandar Šošić - YU1TP Dejan Tomić - YU1VI Slobodan Nikolić - YU2KBS Boban Kurandić - YU7BG Ljubiša Đurić

Informacije o aktivnostima FM-digital radne grupe i repetitorskoj mreži
možete pratiti na  http://fm-digital.yu1srs.org.rs/ 


YT0EME u ARRL EME contestu 2014.

Za ovogodišnje takmičenje sam se ozbiljno pripremio,  pa sam  za takmičenje  uzeo  I poseban pozivni znak, YT0EME.

Radio sam u kategoriji Single Op 2m all mode. Od opreme sam koristio antenski sistem 16 x 7HV – YU7EF dizajn,  K3, Transverter  LTIIS MK2, LNA 0.3dB, 8877 i Fun Cube Dongle Pro plus.

Sa ovom opremom sam  ranije radio kao YT1AR, i bio sam veoma zadovoljan. Kontest lokacija je udaljena 10 km od moje kuće i veoma je tiha. Idealna za EME rad.

Sve je funkcionisalo besprekorno dok se,  kao po pravilu,  nije pojavio Mr. Marfi.  Prvo mi je pukla mreža pa sam uz dosta muke uspeo da sinhrinizujem sat u kompjuteru, da bi  u 0550 GMT došlo do kvara na ispravljaču od 13.8V. Kvar sam otklonio tokom poslepodneva i sve je bilo spremno za nastavak takmičenja.

Nakon prvog vikenda u dnevniku je bilo 175 veza. Sve u svemu bio sam jako  zadovoljan postignutim rezultatom.

Drugi vikend je počeo, a i završio, stresno. Duvao je veoma jak vetar. Sat vremena pre početka takmičenja sam uočio da je vetar  uspeo saviti metalnu ploču  reduktora  azimuta okretanja.

U tom trenutku sam razmišljao da odustanem od takmičenja zbog rizika većeg kvara na sistemu.  Ceo sistem se pomerao  levo – desno i do 15 stepeni, tako da je bilo veoma teško usmeravati antene u pravcu meseca.

Ni tu nije bio kraj mukama.  U noći, subotu na nedelju,  je padala veoma jaka kiša, tako da je u jednom momentu došlo do povećenja SWR-a  u sistemu. Pretpostavio sam da je voda nekako ušla u sistem.  Odlučio sam da prekinem sa takmičenjem i na taj način sprečim neku veću štetu na opremi.

Na kraju, u dnevniku je 236 QSO-a  i 73 množitelja.

Želio bih se zahvaliti svima učesnicima na lepo provedenom vremenu u takmičenju!

73, Dan YT1AR (YT0EME)


HIGH PERFORMANCE 3-BAND WARC ANTENNA PA101824-5-3HD

Three-Band WARC antenna 5 elements for 30m, 17m and 12m band with central wide spaced elements that can fit in antenna towers up to 1m wide. Specially designed for rotary towers.

 

WARC 3-Band antenna PA101824-5-3HD can fit in the middle of rotary towers or on the top. We propose tower not wider than 0.8 m. It will perfectly fit with about 12 cm space from all elements to tower. Ideal as second antenna below your main HF antenna.

Antenna uses common feed line. Input power limited by feed line only. Low SWR, excelent gain. Wind survival speed 170 km/h.
 
Electrical Specifications
Frequency Range: 10.1 - 10.15 MHz 18.068-18.168MHz 24.89-24.99MHz
Free Space Forward Gain: 2.15 dBi 6.7 dBi 6.5 dBi
Front to Back Ratio: 0 dB 16 dB 17 dB
Number of active elements: 1 2 2
Nominal Input Impedance: 50 Ohm 50 Ohm 50 Ohm
SWR: 1.5-1.5-1.5 1.08-1.06-1.15 1.2-1.02-1.3
Maximum Power Input: > 1.5 kW > 1.5 kW > 1.5 kW
Matching Method: Direct feed through current balun. One cable for all three bands.
Connector: SO239    
       
Mechanical Specifications    
Boom length: 3 m    
Boom Diameter: 7 cm    
Longest element: 15.4m    
No. of elements: 5    
Turning radius: 7.9 m    
Mounting Mast Diameter: 5/4" - 2.5" 43-76mm    
Survival Wind Speed:   170 km/h     
Weight: 36 kg    
 
 
 
SWR characteristics per band:
 
10 MHz,  30m band S11 (VSWR) data:
 
18 MHz, 17m band S11 (VSWR) data:
 
24 MHz, 12m band S11 (VSWR) data:
 
10 MHz starting diameter of elements 48 mm.
18 MHz starting diameter of elements 30 mm.
24 MHz starting diameter of elements 25 mm.
 
Strong and sturdy initial diameters ensure high resistance to high wind and snow. 
Rugged construction will enable long-life operation in all weather condition.

 Repetitori - šta i kako dalje

Zahvaljujući  pojavi  jeftinih ručnih FM stanica poslednjih godina, povećava se broj  zainteresovanih radio-amatera za ovu vrstu radio-amaterske aktivnosti.  Iako se veza preko repetitora u nekom tradicionalnom  smislu ne smatra pravom radio-amaterskom vezom,  sigurno je da  ipak ima nekog adrenalina, kada se sa druge strane začuje  korespodent. Neke lično već poznajemo, neke ćemo upoznati baš zahvaljujući ovom hobiju, a neke možda nikada lično i ne sretnemo.  Siguran sam da svako od nas ima dosta radio-amaterskih prijatelja, s kojima se mnogo puta čuo na opsegu, pa se u stvari sa njima i dobro upoznao, a  da se nikad videli nismo. Zapravo, kako neko reče radio-amateri su verovatno prva on-line socijalna mreža. Verujem da mnogi današnji radio-amateri, mladji po radio-amaterskom stažu, zainteresovani pre svega za FM repetitorski rad, nisu svesni raznolikosti ovog hobija. Istovremeno, čini mi se kako se o repetitorima kod nas širi iskrivljena slika, kao da se radi o najnovijem izumu 21 veka. I nekako se u pričama koje slušam ili čitam stvara predstava kao da je cela repetitorska mreža nastala dobrom voljom nekolicine. Pre njih nista, posle njih potop, nestane li njihove dobre volje. To naravno nije tako. Započeti ću temu o radio-amaterskim repetitorima kratkom istorijom.

Amaterski repetitori se pojavljuju kod nas sredinom sedamdesetih godina. Tehnologija je naravno iz tog vremena ali je suština potpuno ista kao danas. Namena je da se omogući komunikacija izmedju dva radio-amatera koji nemaju mogućnost direktne veze, a da se pri tom koriste mali ručni VHF/UHF uređaji. Repetitori su vrlo brzo postali popularni  i u oktobru 1981. u ex YU  u funkciji je ukupno 46 magistralnih repetitora, od toga na teritoriji Srbije 16:

http://www.dropbox.com/magistralne rep.mreze

Kada se pogleda ondašnji raspored magistralnih repetitora vidi se da svi kasniji pregledi, planovi, ideje i predlozi repetitorske mreže zapravo za osnovu imaju ove lokacije, s ponegde izmenjenim frekventnim parom, iz raznih razloga. Pripisivanje bilo kojoj grupi ili pojedincu nekakvih naknadnih zasluge za tzv. planiranje repetitorske mreže je izmišljanje tople vode. Ovo je naravno repetitorska mreža Saveza radio-amatera Srbije. Mnogi pojedinci su i tada dali svoj doprinos volonterskim radom i donacijama u opremi.  

Nešto kasnije počinju da se pojavljuju lokalni i UHF repetitori:

https://www.dropbox.com/s/tb2ckrth3jhmald/Repetitori%20SFRJ.pdf?dl=0

Početak devedesetih, hiperinflacija, sankcije naravno utiču i na naš pokret i dolazi do osipanja pokreta i masovnog gašenja klubova. Medjutim, repetitorska mreža je i dalje uglavnom funkcionalna  da bi se krajem 90-tih i početkom 2000-tih izvršila velika rekonstrukcija repetitorske mreže. SRJ/ SRS tada su u nabavku repetitora i prateće opreme uložili neuporedivo više para nego u bilo koji drugi oblik radio-amaterske aktivnosti. Nabavljeno je 6 Kenwood-ih VHF i 2 UHF repetitora, sa duplekserima i antenama. Duplekser je neophodan za rad repetitora. Zbog radio-amaterskog repetitorskog shifta od 600 kHz na VHF-u i 1,6 MHz na UHF-u ti duplekseri su mnogo zahtevniji i skuplji nego za profesionalne repetitore, obično i po nekoliko puta skuplji od samog repetitora. Mreža radio-amaterskih repetitora 2004.-te godine u Srbiji izgleda ovako:

https://www.dropbox.com/s/tlmjlmbmof1qhtj/Evidencija%20repetitora_2004%20godine.pdf?dl=0

I dalje je repetitorska mreža Saveza radio-amatera Srbije potpuno funkcionalna,  većina magistralnih VHF repetitora (u ovom pregledu se zovu primarni) ima kvalitetne dupleksere, lokacije su one davno ustanovljene.

Sledeći logičan korak bilo je opremanje preostalih magistralnih repetitora duplekserima i redovno održavanje, eventualno zamena uređaja koji su dotrajali.

Medjutim, u godinama koje slede Savez radio-amatera Srbije počinje neku vrstu javno-privatnog partnerstva koje samo po sebi nije sporno da je postojalo jasno razgraničenje prava i obaveza. Repetitorska mreža je i dalje Saveza radio-amatera Srbije, Savez je zakupac lokacija ili nosilac prava korišćenja  ali oprema ili deo opreme je u vlasništvu onih koji su je ustupili na korišćenje. Pri tom nažalost, možda i u želji da se što pre uradi posao,  instalaciju opreme ne prate uvek i valjani  ugovori o ustupanju opreme na korišćenje. Savez i dalje ulaže u repetitorsku mrežu, kupljen je još jedan VHF 6-cevni duplekser , kupuju se neke antene, koaksi i sl., participira u troškovima odlaska, uvek po unapred odobravanim zahtevima ali ne postoji jasan globalan plan. Istovremeno i pojedinci, verovatno u najboljoj nameri, ulažu znatna sredstva u opremi, kao i vreme i trud oko instalacija. Medjutim, posledica nepostojanja jasnog plana i organizacije, a u jednom delu i tehničke nekompetencije, dovele su do pogrešnih poteza. Prvi nedopustivi potez je zamena Kenwoodovih komercijalnih repetitora repetitorima pravljenim od Motorolinih stanica. Ta priča o lošem kvalitetu Kenwood-ovih repetitora tehnički ne stoji i jedini motiv može da bude eventualno lakše povezivanje UHF linkovima i lakše daljinsko upravljanje. Ne vidim zašto bi Kenwood-ov repetitor  koji je skinut sa R1 sa Avale sada besprekorno radio kao R5 na F.Gori. Sledeća nedopustiva praksa je izbacivanje dupleksera i zamenjivanje istog sa dve antene. Osim što je to tehnički potpuno neopravdano još gore je bilo njihovo rasturanje i od skupih i dobrih 6–cevnih dupleksera praktično su pravljeni 4-cevni, ili 2-cevni, sad već ne duplekserio nego filteri. Ne znam od koga je potekla ta praksa, ali se nadam da nije postala opšta.  Obilazeći neke lokacije video sam i druge nelogičnosti, npr. da se dual band VHF/UHF antena koristi za VHF repetitor, bez dupleksera, i to montirana na nekoliko metara od bar tri višekilovatna  difuzna UHF TV predajnika i ko zna koliko još FM i komunikacionih. Još je čovek koji je antenu montirao navodno sve to radio za vreme dok su predajnici emitovali. To je neverovatno neodgovorno. Za Savez radio-amatera Srbije je takođe neprihvatljivo da se pojedini repetitori fizički nalaze na lokacijama u posedu drugih pravnih lica,  bez njihovog znanja i da o tome nema bilo kakvog pisanog Ugovora ili saglasnosti. Rukovodstvo Saveza radio-amatera Srbije nema nameru da pravi kompromise oko naših imovinsko-pravnih i zakonskih obaveza, pa makar to na neko vreme izbacilo pojedine repetitore van funkcije.

Što se linkovanja repetitora tiče, samo po sebi linkovanje repetitorske mreže može da bude atraktivno za amatere kao korisnike. Medjutim, na taj način zauzima se više kanala i više frekvencija za dvojicu sagovornika. Nema potrebe a ni smisla da radio-amaterski repetitori glume primitivnu mobilnu telefoniju, posebno ne analogni. Pravilnik o načinu korišćenja ARS predviđa mogućnost linkovanja repetitora pod odredjenim okolnostima. Ali ključ za daljinsko upravljanje amaterskim repetitorima ili repetitorskom mrežom mora da bude u rukama ovlašćenih predstavnika Saveza a ne prepušten na volju pojedinaca.

Za mene, kao čoveka koji je preuzeo obavezu koordinacije i organizacije rada repetitorske mreže SRS vrlo je važno da zainteresovani radio-amateri , pre svega oni relativno novi u pokretu, shvate da ovo obraćanje nema za cilj da omalovaži bilo čije dosadašnje angažovanje i trud, i verujem u dobre namere svih. Ovo je samo malo drugačiji pogled na stvari od onog koji se može čuti u diskusijama na repetitorima poslednjih meseci.

Nekontrolisano postavljanje repetitora radi zabave ili da bi se neko pravio važan, ili možda zadovoljenja  nekih sitnih sopstvenih interesa  nije smisao i cilj. Vodi u haos, i on se već nazire.   Ovo se dešavalo i u drugim  razvijenijim zemljama, viđeno je npr. u Italiji.

Savezu radio-amatera Srbije treba funkcionalna magistralna i lokalna repetitorska mreža za redovnu komunikaciju radio-amatera , obuku ali i za rad u vanrednim okolnostima. Medjutim, Savez radio- amatera Srbije nije Sektor za vanredne situacije a njegovi članovi nisu vatrogasci spasioci. Radio-amateri su velika grupa ljudi različitih interesovanja koji vole ovaj hobi , posvećuju  mu se sa mnogo entuzijazma ali on je za njih i dalje samo hobi a ne profesija.  Radio-amateri su osposobljeni i vešti u upotrebi svojih stanica, opreme i održavanju veza u najtežim okolnostima. Ovo je više mnogo puta  demonstrirano u poslednjih 60 godina. 

Da bi to tako bilo i u buduće, odnosno  još bolje i da bi se ograničeni resursi optimalnije iskoristili, repetitorska mreža razvijaće se dalje organizovano i po planu i to tako  da prvo u funkciju budu vraćeni svi magistralni VHF repetitori,  zatim postepeno magistralni UHF repetitori. Od linkovanja repetitora važnije je pripremiti nekoliko mobilnih repetitora i neku količinu VHF/UHF ručnih radio stanica, posebno alternativnog napajanja za iste.

Takodje, i obuka operatora za rad u vanrednim okolnostima mora da se podigne na viši nivo, kroz literaturu i ispitna pitanja!

73  Zoran, YU1EW