RADIO KLUB ``NIKOLA TESLA`` LESKOVAC - YU1HFG

``9. LOPARG``

U subotu, 16. aprila 2016. godine oržano je ARG takmičenje ``9. LOPARG`` na terenu u okolini Leskovca (selo Jašunja). Takmičenje je proteklo bez problema.

REZULTATI  SA TAKMIČENJA ``9. LOPARG`` ODRŽANOG 16.04.2016. GODINE

1. MARIJA KOSTIĆ W19 YU3AWA YU7KMN
1. ALEKSANDRA MITROVSKA W21 MAK.  
1. BOŽIDAR DENIĆ M15 YU4LEO YU1HFG
2. VASILIJE ILIĆ M15 YU3VIP YU1HFG
1. ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ  M19 YU4DMX YU1HFG
2. LAZAR GROZDANOVIĆ M19 YU3LAX YU1HFG
1. ŽELJKO ĆORIĆ M21   YU1EMN
2. DRAGAN MANOJLOVIC M21   YU1ACR
3. MILAN BEČEJSKI M21   VS -PROKUPLJE
4. ŽELJKO LEMIĆ M21    
5. DRAGAN LAZAREVSKI M21   MAKDONIJA
6. ALEKSANDAR STOJANOVIĆ M21   VS PROKUPLJE
7. NENAD DJORDJEVIĆ M21   YU7KMN
1. DRAGAN NAGRADIĆ M40   VS PROKUPLJE
1. MITKO TOLEV M50   MAKEDONIJA
2. PANAJOT DANEV M50   BUGARSKA
1. HRISTO GARIPOV M60   BUGARSKA
2. VLADISLAV BOEV M60   BUGARSKA
3. DJORDJE LAZAREVSKI M60   MAKEDONIJA
4. ASEN TOMOV M60   BUGARSKA
5. ALEKSANDAR HAJOŠEVIĆ  M60 YT3H YU7KMN
6. ZORAN DIMITRIJEVIĆ M60 YU5T YU1HFG

   

EKIPNI PLASMAN
1. Ekipa Vojske Srbije (Prokuplje)
2. Ekipa iz Makedonije ARDF Mladost Skopje
3. Bugarska BFRA
4. Radio Klub YU1HFG iz Leskovca
5. Radio Klub YU7KMN iz Sombora
6. Radio Klub YU1EMN iz Smederava

                                         

Organizacioni odbor !

ZORAN ILIĆ - YT0I

ARG-MENADŽER YU1HFG


VANREDNA SITUACIJA I UČEŠĆE RADIO AMATERA

Vlada Srbije proglasila je vanrednu situaciju na celoj teritoriji zemlje. Rukovodstvo SRS takodje prati situaciju u vezi sa najavljenim obilnim padavinama u Srbiji. Ukoliko se ukaže potreba za aktiviranjem radio-amaterske mreže u vanrednim situacijama mrežu će voditi upravna radio stanica YU1SRS, na VHF repetitoru R1 na Avali, i UHF repetitorskoj mreži preko RU1. Radio-amreža će biti proširena i na druge repetitore
ukoliko je potrebno, kao i na KT. Stanica YU1SRS će raditi iz prostorija Saveza na Trgu Republike u Beogradu. Savez raspolaže svom potrebnom opremom, operatorima za višednevno dežurstvo kao i proverenom tehničkom podrškom. SRS ima i više mobilnih repetitora koji se u kratkom roku mogu aktivirati na eventualno ugroženim područjima.
Sve svoje aktivnosti SRS će uskladiti sa Sektorom za vanredne situacije i Gradom Beogradom kao jedinicom lokalne samouprave sa aspekta Zakona o vanrednim situacijama.
Molimo sve radio-amatere da u vreme trajanja vanredne suituacije prate radio-amaterske liste i UKT repetitorsku mrežu.
U slučaju da se aktivira amaterska radio mreža, apelujemo na sve učesnike da prate i pridržavaju se uputstava dobijenih od upravne radio-stanice. Takodje da u komunikaciji budemo jasni, ekspeditivni i tačni. Bez suvišne i nepotrebne priče.
Klubovi i pojedinci mogu da kontaktiraju SRS na telefone: 011/3033581,
3033583 i 2634248 za svaku eventualnu pomoć .

Na 80m frekvencija je 3760 KHz  +/- 20 KHz a na 40m 7110 KHz +/-  20 KHz, ukoliko bude potrebe za komunikacijom preko dana! Ovo su centralne frekvencije po IARU R1 band planu i svi radio-amateri trebali bi da daju prioritet radio saobraćaju koji se tu odvija, kada je aktivirana amaterska mreža za vanredne situacije kod nas ili drugim državama.

Zoran, YU1EW

********************

Ukoliko se ukaže potreba za aktiviranjem radio mreže na teritoriji Vojvodine  Rukovodstvo Saveza radioamatera Vojvodine će aktivirati  mrežu na teritoriji Vojvodine .Upravna stanica će biti YU7APV na repetitorskim kanalima RV5 I RU5 kao i na KT 3.760 +_ QRM  zajedno sa upravnom stanicom Saveza radioamatera Srbije  YU1SRS.

Dežurstvo I tehničku podršku organizovaće Radio klub Novi Sad iz Novog Sadazajedno sa ostalim radio klubovima Iz Vojvodine.

Molimo sve radioamatere da prate VHF I UHF radio mrežu I da se pridržavaju uputstava UPRAVNE STANICE.

Za dodatne informacije  telefon Saveza radioamatera Vojvodine 021/420-185  IO Saveza Radioamatera Vojvodine


Povodom 160 godina od rodjenja našeg naučnika Nikole Tesle Savez radio-amatera Srbije i Srpski CW klub su aktivirali dva prigodna znaka:

YU160TESLA  promovisaće ga svi članovi SRS

YT160TESLA  promovisaće ga članovi ScwC

Znaci će biti u eteru od 01. marta do 31. decembra 2016. Plan rada se pravi kao i prošle godine za IARU znake  preko sajta:  http://callplan.yu1srs.org.rs/  gde možete popuniti rezervaciju za željeni termin.

Obaveza aktivatora je da dnevnik vode u elektronskom obliku i odmah posle završene aktivnosti dostave ADIF format Milanu YU1ZZ.


Pravilnik o dodeli pozivnih znakova

Izvršni odbor Saveza radio-amatera Srbije je, na predlog Komisije za pozivne znake 2x1, usvojio novi Pravilnik o dodeli pozivnih znakova i znakova identifikacije koji vam dostavljamo u prilogu ove e-poruke.
Prethodni Pravilnik donet 08.12.2011.g. primenjivao se 4 godine, a praksa je ukazala da su neophodne izmene kako bi se dobio Pravilnik koji jasnije definiše pravila dodele i upotrebe pozivnih znakova i znakova
identifikacije.
Izmene, u odnosu na Pravilnik od 08.12.2011.
Član 3. i 8.
Definiše se postojanje samo jedne komisije koja bi rešavala zahteve za 2x1 I 2x2.
Tokom primene prethodnog Pravilnika druge komisije nisu ni formirane, te se može smatrati da su nepotrebne jer poslove tih komisija obavljaju sekretari saveza.
Član 5. i 6.
Nadležnost dodele pozivnih znakova i znakova identifikacije se većinski prebacuje na Savez radio-amatera Srbije, što se u praksi primene Pravilnika pokazalo kao racionalno i realno.
Dve serije, predviđene za znakove identifikacije, YU0WAA – YU0WZZ i YU0YAA – YU0YZZ stavljaju se na raspolaganje Savezu radio-amatera Srbije.
Radi se o serijama koje su bile namenjene radio-farovima i stanicama za digitalne komunikacije, a za te potrebe je sasvim dovoljna po jedna serija znakova identifikacije.
Član 9.
U skladu sa izmenama člana 5. i 6. kompletnu evidenciju svih znakova void Savez radio-amatera Srbije.
DODATAK Pravilnika - uslovi za 2x1 i 2x2
Na osnovu iskustava iz prakse, uvodi se sledeće:
- smanjenje vremenskog uslova za dobijanje 2x1, sa 5 na 3 godine
- davanje mogućnosti da se sa 2x3 direktno pređe na stalni 2x1
- za 2x1 i 2x2 uvodi se uslov minimalnog broja poena u takmičenju da bi se ostvarili poeni za 2x1 ili 2x2
Ostale izmene u Dodatku Pravilnika su pojašnjavanje uslova za 2x1 i 2x2 koji formalno nisu bili definisani.

>>>  Pravilnik o dodeli pozivnih znakova i znakova identifikacija

Sekretar SRS

Vaso Nastasić YT5T


YT15YOTA ACTIVITY PLAN

KAOŠTO JE VEĆ NAJAVLJENO, SUTRA POČINJE YOTA MESEC,PERIOD GODINE KOJI JE IARU R1 POSVETIO PROMOCIJI MLADIH NA RADIO TALASIMA.

Ove godine učešće uzima oko40 stanica uglavnom iz Evrope, ali i 3V, ZS, J6, A2...

http://www.ham-yota.com/38-stations-taking-part-in-yota-december-month/

Ove godine će po prvi putbiti aktivnosti i iz Srbije, a prema dosadašnjim prijavama rad na YT15YOTA ćezapočeti Mirko YU3MMM a nastaviće omladinci iz Leskovca, kasnije i Sombora,Užica... Ranije je bilo najava aktivnosti i iz radio kluba YU1AKV iz Vitanovca,nadam se da tako i ostaje.

Za razliku od standardnihjubilarnih znakova koji se tokom godine koriste u Srbiji, cilj ove aktivnosti nijeisključivo pile-up karaktera, već da se radio talasi predstave mladima, anekima i da se pruži prilika da urade svoje prve veze (kao što će to recimobiti novopečeni telegrafisti YU3VIP i YU3AWA).

Ako imate manje od 26godina, ili ako želite da iskoristite priliku da vašu aktivnost predstavitenekoj grupi omladine (poželjno klubovi u većim urbanim sredinama), prijavite sena         http://callplan.yu1srs.org.rs/call/YT15YOTA

jedina obaveza pored prijaveje redovno (dnevno) slanje dnevnika rada u ADI formatu, i kratka propratnainformacija sa slikom operatora.

Za sva pitanja stojim naraspolaganju

Goran, YT7AW

YOTA - Activity:
A number of special event stations are dedicating the whole of
December to Youth activities, aiming to attract youngsters to the
hobby. Among the calls to be active are: 3V8YOTA, 9A0YOTA,
9A15YOTA, A2YOTA, A43YOTA, DQ0YOTA, EA1RCG/YOA, EG9YOTA, EI0YOTA,
ES9YOTA, G15YOTA, GI15YOTA, GM15YOTA, GW15YOTA, HA8YOTA, HB9YOTA,
HG0YOTA, II2YOTA, II5YOTA, J62YOTA, LX4YOTA, LY5YOTA, LZ2015YOTA,
OD5RI/YOTA, OE0YOTA, OE15YOTA, OH2YOTA, OL15YOTA, OM15YOTA,
OM9YOTA, ON4YOTA, PA6YOTA, PD6YOTA, SH9YOTA, SP3YOTA, YT15YOTA, and
ZS9YOTA. QSL via OM2FY, ClubLog OQRS. http://www.ham-yota.com/

Award:
There is a special award available for working YOTA stations.
In total there can be 4 awards achieved:
Bronze: worked 5 YOTA stations
Silver: worked 10 YOTA stations
Gold: worked 15 YOTA stations
Platinum: worked 25 YOTA stations
Awards can be requested through http://www.ham-yota.com/december-yota-month/award-request/ 


 

    -  Amaterska radio goniometrija  - 

    16.ARDF World Championship 2012.

    EU ARDF Tara 2005 - Album 1

    EU ARDF Tara 2005 - Album 2

    EU ARDF Tara 2005 - Album 3

 

 Somborske novine 1978. god.

Propagacije