Svetski šampionat u ARG 2006. god. Primorsko, Bugarska - 144 MHz, prvi deo.


Svetski šampionat u ARG 2006. Primorsko, Bugarska - 144 MHz, drugi deo.


Svetski šampionat u ARG, Primorsko, BUG. 2006. god. - Takmičenje na 3.5 MHz - prvi deo.


Svetski šampionat u ARG 2006. god. Primorsko, Bugarska - Takmičenje na 3.5 MHz. - drugi deo


Svetski šampionat u ARG 2006. god. Primorsko, Bugarska - HAMFEST