3BC Balkanski šampionat u Leskovcu - otvaranje šampionata.